TUMAČENJE

Usluge tumačenja za svaku priliku

Trebate tumača za Vaše manifestacije, poslovne razgovore, termin kod lekara ili opštinsko venčanje? Rado ćemo da Vam ponudimo profesionalnog tumača. Naše ponude ćemo uskladiti s individualnim potrebama naših klijenata i provodimo ih za Vaše puno zadovoljstvo.

Nudimo sledeće usluge tumačenja:

Konsekutivno tumačenje

Kod konsekutivnog tumačenja se prevode razgovori u ciljni jezik (Rečenicu po rečenici ili po odlomcima). Prevodi se obično neposredno nakon razgovora i bez tehničkih pomagala. Ova vrsta tumačenja se često uzima za pregovore, rasprave, poslovne razgovore itd.

Sudsko tumačenje

Sudski tumači i notari moraju pored odličnog poznavanja jezika da raspolagaži i stručnim znanjem o pravu. Upućeni su u sudske postupke, običaje i pojmove koji su tipični za pravosuđe, advokaturu i administraciju i prevode sve što je rečeno tokom usmenih rasprava ili preslušavanja.

„Escort“ tumačenje

U ovom slučaju prevodioc je posrednik koji prevodi sadržaj razgovora između dve osobe u željeni jezik. Ovde mora da se uzme u obzir i kulturološki aspekt i tekst treba da se opširno objasni i tumači kako bi se na taj način postigao uspešan prenos sadržaja. Tumač prati osobe pojedinačno ili prevodi za manje grupe na poslovnim i poduzetnim posetama, obilascima, tehničkim razgovorima, velesajmima, kulturnim događajima itd.