CIJENA

Cijene se određuju prema stručnom području, obimu i terminu isporuke prijevoda. Pri većoj količini narudžbi ili trajnoj suradnji nudimo i do 25 % popusta.

Ne obračunavamo minimalnu paušalu.

Naše ponude su naravno. besplatne i neobavezujuće .

Ponudu ćete dobiti u najkraćem roku, čak i vikendom.