OVJERA

Za predavanje inostranih dokumenata u austrijskim državnim ustanovama, sudovima ili obrazovnim ustanovama potrebni su Vam ovjereni prijevodi tih dokumenata. Ta se ovjera zahtjeva najćešće za prijevod službenih i ličnih dokumenata pri čemu je zagarantiran obavezan i doslovan prijevod izvornog teksta. Često se dešava da se prijevod ugovora predloži i u sudbeno ovjerenom izdanju. Kako bi dokumenti bili priznati od strane austrijskih državnih ustanova, sudova i obrazovnih ustanova, potrebno ih je prevesti kod austrijskog sudskog tumača odnosno prevoditelja. Prevoditelj će svojim potpisom i pečatom potvrditi istovjetnost prijevoda i pribodenog izvornog teksta.

Dokumenti za koje se najćešće traži ovjera:

 • Završna svjedočanstva
 • Radne ugovore
 • Radne svjedočanstva
 • Ovjeravanje
 • Diplome
 • Uvjerenja o dodjeli državljanstva
 • Vozačke dozvole
 • Potvrde o nekažnjavanju
 • Rodne listove
 • Sudske odluke
 • Izvode iz sudskog/trgovačkog registra
 • Vjenčane listove
 • Medicinske nalaze
 • Najamne ugovore
 • Potvrde o razvodu braka
 • Smrti listovi
 • Potvrda o studiju
 • Testamenti
 • Protokoli sa preslušavanja
 • Punomoći
 • Svjedočanstva