OVJERA

Za predavanje dokumenata iz inostranstva u austrijskim državnim ustanovama, sudovima ili obrazovnim ustanovama potrebni su Vam ovjereni prijevodi tih dokumenata. Ovjera je najćešće potrebna kod prijevoda službenih i osobnih dokumenata kojom je zajamčen obavezan i doslovan prijevod izvornog teksta. Često se dogodi da se prijevod ugovora predloži i u sudbeno ovjerenom izdanju. Kako bi dokumenti bili priznani sa strane austrijskih državnih ustanova, sudova i obrazovnih ustanova, potrebno ih je prevesti kod austrijskog sudskog tumača odnosno prevoditelja. Prevoditelj će svojim potpisom i žigom potvrditi istovjetnost prijevoda i pribodenog izvornog teksta.

Dokumenti za koje se najćešće traži ovjera:

 • Završne svjedodžbe
 • Radni ugovori
 • Radne svjedodžbe
 • Ovjeravanje
 • Diplome
 • Uvjerenje o dodjeli državljanstva
 • Vozačke dozvole
 • Potvrde o nekažnjavanju
 • Rodni listovi
 • Sudske odluke
 • Izvod iz sudskog/tgovačkog registra
 • Vjenčani listovi
 • Medicinske nalaze
 • Najamni ugovori
 • Potvrda o razvodu braka
 • Smrti listovi
 • Potvrda o studiju
 • Testamenti
 • Protokoli sa preslušavanja
 • Punomoći
 • Svjedodžbe